Bijwerkingen melden

Het melden van bijwerkingen behoort tot de taken van professionele zorgverleners en u wordt dan ook met klem aangeraden contact op te nemen met uw arts of apotheker. Patiënten worden steeds meer en op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld vermoedelijke bijwerkingen rechtstreeks te melden, bijvoorbeeld telefonisch of via onlineformulieren voor patiënten die worden bijgehouden door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen. Raadpleeg de desbetreffende regelgevende instantie van de lijst van nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER voor informatie over het melden van bijwerkingen.

Als u een bijwerking ervaart of denkt te ervaren, moet u een professionele zorgverlener om advies vragen. Het Europees Geneesmiddelenbureau kan geen rechtstreekse rapporten over vermoedelijke bijwerkingen accepteren van patiënten of consumenten. Het Geneesmiddelenbureau kan evenmin individueel medisch advies geven of bevestigen of uw symptomen worden veroorzaakt door het geneesmiddel dat u gebruikt.

Meer informative: Wist u dat u bijwerkingen zelf kunt melden

 EMA
EudraVigilance