Waarschuwingen voor de veiligheid van de patiënt

Het Europees Geneesmiddelenbureau publiceert waarschuwingen voor de veiligheid van de patiënt als het aanbevelingen doet voor belangrijke wijzigingen betreffende de toelating van een geneesmiddel. Deze waarschuwingen kunnen worden bekeken op de pagina over de veiligheid van de patiënt. Nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen publiceren ook patiëntveiligheidsinformatie met betrekking tot in lidstaten toegelaten geneesmiddelen. Ga voor contactgegevens naar de lijst van nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER.

Bespreek vragen over een geneesmiddel altijd met uw arts of apotheker. Het Europees Geneesmiddelenbureau kan individuele patiënten niet adviseren over hun behandeling of gezondheid.

 EMA
EudraVigilance