Contact

Met wie moet ik contact opnemen?

Ik ben een patiënt of verzorger

  • Als u vragen hebt over een geneesmiddel dat u gebruikt of over bepaalde informatie op deze website, kunt u het beste contact opnemen met een professionele zorgverlener (arts of apotheker).
  • Als u een bijwerking wilt melden, kunt u het beste contact opnemen met een professionele zorgverlener (arts of apotheker). Patiënten worden steeds vaker en op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld vermoedelijke bijwerkingen te melden, bijvoorbeeld telefonisch of via onlineformulieren voor patiënten die worden bijgehouden door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen. Ga naar de lijst van nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER voor informatie over het melden van bijwerkingen.
  • Het Europees Geneesmiddelenbureau kan geen rapporten over vermoedelijke bijwerkingen accepteren van patiënten of verzorgers en kan evenmin individueel medisch advies geven.

Ik ben een professionele zorgverlener

  • Als u vragen hebt over de veiligheid van een geneesmiddel, kunt u het beste contact opnemen met uw nationale regelgevende instantie inzake geneesmiddelen. Ga naar de lijst van nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER.
  • Het Europees Geneesmiddelenbureau kan geen rapporten over vermoedelijke bijwerkingen inzamelen van professionele zorgverleners en kan evenmin individueel medisch advies geven.

Ik heb een technisch probleem met de website of kan de webrapporten niet inzien

  • Ga voor technische ondersteuning naar het EMA Service Desk portal en gebruik daarbij uw gebruikersgegevens voor een systeem dat is ondergebracht bij EMA (met uitzondering van EudraVigilance). Als u geen account hebt of uw gebruikersgegevens niet meer weet, klik dan hier.

Ik werk bij een nationale regelgevende instantie inzake geneesmiddelen of een farmaceutisch bedrijf en heb een vraag over toegang tot het EudraVigilance-systeem voor professionele doeleinden

  • Ga naar het EMA Service Desk portal en gebruik daarbij uw gebruikersgegevens voor een systeem dat is ondergebracht bij EMA (met uitzondering van EudraVigilance). Als u geen account hebt of uw gebruikersgegevens niet meer weet, klik dan hier.

Voor alle overige vragen of verzoeken

  • Ga naar het EMA Service Desk portal en gebruik daarbij uw gebruikersgegevens voor een systeem dat is ondergebracht bij EMA (met uitzondering van EudraVigilance). Als u geen account hebt of uw gebruikersgegevens niet meer weet, klik dan hier.
 EMA
EudraVigilance