Cautare

Pentru medicamentele care sunt autorizate prin procedura centralizată, accesul este acordat atât pe baza numelui substanţei active cât şi pe baza numelui medicamentului.

Pentru medicamentele care nu sunt autorizate pe plan central, accesul este acordat numai pe baza numelui substanţei active.

Lista A-Z

 

* Medicamente autorizate prin alte proceduri decât cea centralizată

 EMA
EudraVigilance