Contacte

Pe cine trebuie să contactez?

Sunt un pacient sau o persoană care asigură îngrijirea unui pacient

  • Dacă aveți motive de îngrijorare legate de medicamentul pe care îl luați sau dacă aveți întrebări despre informațiile pe care le-ați vizualizat pe această pagină web, vă recomandăm să vă adresați unui profesionist din domeniul sănătății.
  • Dacă doriți să raportați o reacție adversă, vă recomandăm să vă adresați unui profesionist din domeniul sănătății. Pacienții pot de asemenea să raporteze reacțiile adverse suspectate, prin diverse metode, cum ar fi formularele online de raportare pentru pacient, puse la dispoziţiede autoritățile naționale de reglementare în domeniul medicamentelor, precum și prin telefon. Consultați lista autorităților naționale de reglementare în domeniul medicamentelor din SEE pentru informații despre modul de raportare a unei reacții adverse.
  • Agenția Europeană pentru Medicamente nu poate colecta rapoarte privind reacțiile adverse suspectate din partea pacienților sau a persoanelor care asigură îngrijirea pacienţilor și nu poate nici să ofere recomandări medicale individuale.

Sunt un profesionist din domeniul sănătății

  • Dacă aveți motive de îngrijorare legate de siguranța unui medicament, vă recomandăm să contactați autoritatea națională de reglementare în domeniul medicamentelor. Consultați în domeniul medicamentelor. Consultați lista autorităților naționale de reglementare în domeniul medicamentelor din SEE.
  • Agenția Europeană pentru Medicamente nu poate colecta rapoarte din partea profesioniștilor din domeniul sănătății privind reacțiile adverse suspectate și nu poate nici să ofere recomandări medicale individuale.

Am o problemă tehnică cu pagina web sau nu pot să vizualizez rapoartele web

Sunt reprezentant al unei autorități naționale de reglementare în domeniul medicamentelor sau al unei companii farmaceutice și am o întrebare despre accesarea sistemului EudraVigilance în scopuri profesionale

  • Consultați portalul Biroului de asistență al EMA folosind datele dumneavoastră de conectare pentru un sistem găzduit de EMA (cu excepția sistemului Eudravigilance).

Pentru alte întrebări sau solicitări

  • Consultați portalul Biroului de asistență al EMA folosind datele dumneavoastră de conectare pentru un sistem găzduit de EMA (cu excepția sistemului Eudravigilance).
 EMA
EudraVigilance