Vizualizarea unui raport web

Puteți căuta rapoarte web referitoare la efectele secundare (cunoscute și ca reacții adverse) suspectate pentru un medicament sau substanțe active utilizând instrumentul de navigare cu o listă de la A la Z.

Toate rapoartele web au același format, aceleași câmpuri de date și aceleași funcții. Cifra afișată online reprezintă întotdeauna totalul la zi al cazurilor spontane grave/non-grave care au fost raportate până la sfârșitul săptămânii anterioare. Cifrele se actualizează online în fiecare zi de luni.
Informațiile furnizate în rapoartele web se bazează pe cazuri individuale care îndeplinesc criteriile descrise pe pagina web Sursa datelor.

Fiecare raport web conține 7 file

Fila 1 - Numărul de cazuri individuale

 • Această filă prezintă totalul la zi al cazurilor individuale identificate în EudraVigilance din săptămâna anterioară. Aici sunt prezentate informații despre numărul de cazuri individuale în funcție de grupa de vârstă, de sex și de originea geografică.

Fila 2 - Numărul de cazuri individuale primite în timp

 • Această filă afișează numărul de cazuri individuale primite în ultimele 12 luni în funcție de originea geografică.
 • Se afișează și o linie a tendinței care indică numărul total de cazuri individuale.

Fila 3 - Numărul de cazuri individuale în funcție de țările SEE

 • Această filă afișează numărul de cazuri individuale în funcție de țările SEE.
 • Harta afișează distribuția frecvenței relative a numărului total de cazuri individuale din fiecare țară.
 • Graficul afișează numărul total de cazuri individuale din fiecare țară.

Fila 4 - Numărul de cazuri individuale în funcție de grupurile de reacții

 • Această filă afișează numărul de cazuri individuale în funcție de grupurile de reacții.
 • Grupurile de reacții se bazează pe clasificarea efectului secundar (cunoscut și ca reacție adversă), utilizând dicționarul terminologic MedDRA.
 • • Sunt disponibile cinci vizualizări care prezintă numărul de cazuri individuale în funcție de grupurile de reacții: după grupa de vârstă, sex, gravitate, grupa de raportori și originea geografică..

Fila 5 - Numărul de cazuri individuale pentru un grup de reacții selectat

 • Această filă afișează numărul de cazuri individuale pentru un grup de reacții selectat.
 • Grupurile de reacții se bazează pe clasificarea efectului secundar (cunoscut și ca reacție adversă), utilizând dicționarul terminologic MedDRA.
 • Sunt disponibile trei rapoarte pentru un grup de reacții selectat: primul raport prezintă datele în funcție de grupa de vârstă și sex, cel de-al doilea în funcție de grupa de raportori și cel de-al treilea în funcție de originea geografică.

Fila 6 - Numărul de cazuri individuale pentru o reacție selectată

 • Această filă afișează numărul de cazuri individuale pentru o reacție selectată, definită de utilizator.
 • Reacția corespunde cu reacția suspectată raportată de către raportor; ca atare, această filă furnizează informațiile cele mai detaliate.
 • Reacția se bazează pe dicționarul terminologic MedDRA pentru efectele secundare (cunoscute și ca reacții adverse).
 • Sunt disponibile trei rapoarte pentru o reacție selectată: primul raport prezintă datele În funcție de grupa de vârstă și sex, cel de-al doilea în funcție de grupa de raportori și cel de-al treilea în funcție de rezultat.

Fila 7 - Enumerarea cazurilor

 • Această filă afișează enumerarea cazurilor individuale pe baza selectării condițiilor de filtrare.


Mai multe informații

Important

Numărul total la zi al cazurilor individuale, disponibil la Fila 1, este valoarea care trebuie utilizată pentru cuantificarea numărului total de cazuri individuale care au fost raportate În EudraVigilance pentru un medicament selectat sau pentru o substanță activă selectată.

Informațiile disponibile la Fila 3, Fila 4, Fila 5 și Fila 6 iau În considerare reacția (reacțiile) adversă (advers) suspectată (suspectate) raportată (raportate) Într-un caz individual; deoarece un caz individual poate face referire la mai multe reacții adverse suspectate, informațiile NU reprezintă numărul total de cazuri individuale care au fost raportate În EudraVigilance, ci numărul de reacții adverse asociate.

Informațiile disponibile la Fila 2 și la Fila 7 prezintă numărul de cazuri individuale raportate Într-o anumită perioadă.

 EMA
EudraVigilance