Drepturi de autor

Conținutul acestui site, cunoscut ca „Baza europeană de date privind rapoartele despre reacțiile adverse suspectate”, aparține © EMA [1995-2024].

În special, dacă nu s-a specificat altfel, Agenția Europeană pentru Medicamente, în conformitate cu legislația actuală a Uniunii Europene si cu legislația internațională actuală, este deținătoarea drepturilor de autor și a drepturilor asupra bazei de date asociate acestui site și conținutului său.

Informațiile și documentele disponibile pe aceste pagini web sunt publice și pot fi reproduse și/sau distribuite, integral sau parțial, indiferent de mijloacele și/sau formatele utilizate, în scopuri necomerciale și comerciale, cu condiția ca Agenția să fie întotdeauna menționată ca sursă a materialului. Această mențiune trebuie inclusă în fiecare copie a materialului.

Citările din aceste materiale pot fi realizate fără permisiune prealabilă, cu condiția să se menționeze întotdeauna sursa.

 EMA
EudraVigilance