Accesul online la rapoartele privind efectele secundare suspectate

Imaginea primei pagini

Pe acest site web puteţi vizualiza date privind efectele secundare suspectate, cunoscute şi ca reacţii adverse suspectate la medicamente, pentru medicamentele autorizate în Spaţiul Economic European (SEE).

Pentru medicamentele care sunt autorizate prin procedura centralizată, accesul este acordat atât pe baza numelui substanţei active cât şi pe baza numelui medicamentului. Pentru medicamentele care nu sunt autorizate centralizat, accesul este acordat numai pe baza numelui substanţei active.

Pentru a consulta rapoartele pentru vaccinurile COVID-19, urmaţi acest link, apoi daţi click pe litera 'C' şi derulaţi în jos pậnặ la "COVID-19".

Informatii cheie
marcator Informaţiile de pe acest site web se referă la efectele secundare suspectate, cu alte cuvinte la evenimentele medicale care au fost observate în urma utilizării unui medicament, dar care nu sunt în mod necesar legate de folosirea medicamentului sau cauzate de acesta.
marcator Informaţiile privind efectele secundare suspectate nu trebuie interpretate ca având înţelesul că însemnând că medicamentul sau substanţa activă a produs efectul observat sau că acesta (aceasta) nu poate fi utilizat(ă) în condiţii de siguranţă.Numai o evaluare detaliată şi o analiză ştiinţifică a tuturor datelor disponibile pot permite formularea unor concluzii riguroase în ceea ce priveşte beneficiile şi riscurile unui medicament.
Agenția Europeană pentru Medicamente publică aceste date pentru ca părțile interesate, inclusiv publicul larg, să poată avea acces la informațiile utilizate de către autoritățile europene de reglementare pentru a evalua siguranța unui medicament sau a unei substanțe active. Transparența este un principiu-cheie director al Agenției.
 EMA
EudraVigilance