Αναζήτηση

Για φάρμακα που έχουν εγκριθεί μέσω κεντρικής διαδικασίας, η πρόσβαση στις αναφορές είναι δυνατή μέσω της ονομασίας του φαρμάκου ή της ονομασίας της δραστικής ουσίας.

Για φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί μέσω κεντρικής διαδικασίας, η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω της ονομασίας της δραστικής ουσίας.

Φυλλομέτρηση A-Z

 

* φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί μέσω κεντρικής διαδικασίας

 EMA
EudraVigilance