Πώς να αναφέρετε μια παρενέργεια

Η αναφορά παρενεργειών συνήθως εκτελείται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας, επομένως συνιστάται να μιλήσετε με έναν επαγγελματία υγείας, όπως ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας. Οι ασθενείς μπορούν πλέον όλο και περισσότερο να αναφέρουν πιθανολογούμενες παρενέργειες απευθείας χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως ηλεκτρονικά έντυπα αναφοράς ασθενών που διατίθενται στο διαδίκτυο από εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων ή το τηλέφωνο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς μιας παρενέργειας συμβουλευτείτε την αρμόδια αρχή από τον κατάλογο εθνικών ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων στον ΕΟΧ.

Εάν εμφανίζετε ή πιστεύετε ότι μπορεί να εμφανίζετε μια παρενέργεια, θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή ενός επαγγελματία υγείας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν μπορεί να δεχτεί αναφορές παρενεργειών απευθείας από ασθενείς ή καταναλωτές. Ο Οργανισμός δεν είναι επίσης σε θέση να παρέχει ατομικές ιατρικές συμβουλές ή να επιβεβαιώσει εάν τα συμπτώματά σας προκαλούνται από το φάρμακό σας.

Περισσότερες πληροφορίες: Γνωρίζετε ότι μπορείτε και εσείς να αναφέρετε παρενέργειες

 EMA
EudraVigilance