Συμβατότητα φυλλομετρητή

Χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου

Javascript

Στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων χρησιμοποιείται JavaScript για την προβολή των μενού, των ερωτήσεων και των απαντήσεων στη σελίδα Συχνές ερωτήσεις και για την εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων. Για να λειτουργεί σωστά ο δικτυακός τόπος πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Enable JavaScript» στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε. Γενικά, η συγκεκριμένη ή παρόμοια επιλογή εμφανίζεται στις ρυθμίσεις ασφάλειας του φυλλομετρητή, παρόλο που ορισμένοι φυλλομετρητές μπορεί να την περιγράφουν ως «active scripting».

Cookies

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με την αποδοχή της δήλωσης αποποίησης ευθύνης από τον χρήστη, η οποία απαιτείται για την προβολή των διαδικτυακών αναφορών. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται για επτά ημέρες. Μετά την πάροδο της περιόδου διατήρησης, ο χρήστης πρέπει να αποδεχτεί ξανά τη δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Adobe

Οι ελάχιστες απαιτήσεις Adobe για τη σωστή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου είναι οι εξής:
- Adobe Reader 10.x
- Adobe Flash Player 10.2

 EMA
EudraVigilance