Επικοινωνία

Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω;

Είμαι ασθενής ή νοσηλευτής

  • Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με κάποιο φάρμακο που λαμβάνετε, ή οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τις πληροφορίες που έχετε δει στον παρόντα δικτυακό τόπο, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία του τομέα της υγείας.
  • Εάν θα θέλατε να αναφέρετε κάποια παρενέργεια, συνιστάται να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία του τομέα της υγείας. Οι ασθενείς μπορούν πλέον όλο και περισσότερο να αναφέρουν πιθανολογούμενες παρενέργειες χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως ηλεκτρονικά έντυπα αναφοράς ασθενών που διατίθενται στο διαδίκτυο από εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων, και το τηλέφωνο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς μιας παρενέργειας βλ. κατάλογο εθνικών ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων στον ΕΟΧ.
  • Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν μπορεί να δεχτεί αναφορές από ασθενείς ή νοσηλευτές σχετικά με πιθανολογούμενες παρενέργειες και δεν μπορεί επίσης να δώσει ατομικές ιατρικές συμβουλές.

Είμαι επαγγελματίας του τομέα της υγείας

  • Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την ασφάλεια ενός φαρμάκου, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την εθνική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της χώρας σας. Βλ. τον κατάλογο εθνικών ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων στον ΕΟΧ.
  • Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν μπορεί να συλλέξει αναφορές από επαγγελματίες του τομέα της υγείας σχετικά με πιθανολογούμενες παρενέργειες και δεν μπορεί επίσης να δώσει ατομικές ιατρικές συμβουλές.

Αντιμετωπίζω τεχνικό πρόβλημα με τον δικτυακό τόπο ή δεν μπορώ να δω τις διαδικτυακές αναφορές

Ανήκω σε μια εθνική ρυθμιστική αρχή φαρμάκωνή φαρμακευτική εταιρεία και έχω μια ερώτηση σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα EudraVigilance για επαγγελματικούς σκοπούς

Για κάθε άλλη ερώτηση ή διευκρίνιση

 EMA
EudraVigilance