Copyright

Τα περιεχόμενα του παρόντος δικτυακού τόπου γνωστού ως «Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων αναφορών πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων» προστατεύονται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας © EMA [1995-2021].

Συγκεκριμένα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η κυριότητα των πνευματικών δικαιωμάτων του παρόντος δικτυακού τόπου και των περιεχομένων του ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διεθνή νομοθεσία.

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στις παρούσες ιστοσελίδες είναι δημόσια και επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή/και η διανομή τους, εν όλω ή εν μέρει, ανεξάρτητα από τα μέσα ή/και τους μορφότυπους που χρησιμοποιούνται, για μη εμπορικούς και εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση να αναγνωρίζεται πάντα ο Οργανισμός ως πηγή του υλικού. Μια τέτοια αναγνώριση πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε αντίγραφο του υλικού.

Οι αναφορές στο εν λόγω υλικό επιτρέπονται χωρίς να απαιτείται πρότερη άδεια, με την προϋπόθεση να αναφέρεται πάντα η πηγή.

 EMA
EudraVigilance