Een webrapport bekijken

Webrapporten over vermoedelijke bijwerkingen voor een geneesmiddel of werkzame stof kunnen worden opgezocht met behulp van het A-Z zoekhulpmiddel.

Alle webrapporten hebben dezelfde indeling, gegevenselementen en functionaliteiten. Het online weergegeven cijfer verwijst altijd naar het huidige totaal van ernstige/niet-ernstige spontane gevallen die sinds het einde van de voorafgaande week zijn gemeld. De cijfers worden iedere maandag online bijgewerkt.
De informatie in de webrapporten is gebaseerd op individuele gevallen die beantwoorden aan de criteria die zijn beschreven op de webpagina Gegevensbron.

Elk webrapport bestaat uit vier tabbladen

Tabblad 1 - Aantal individuele gevallen

 • Dit tabblad toont het actuele totaal van individuele gevallen in EudraVigilance tot het einde van de voorafgaande week. Het verstrekt informatie over het aantal individuele gevallen naar leeftijdsgroep, geslacht en geografische herkomst.

Tabblad 2 - Aantal individuele gevallen dat in de loop der tijd werd ontvangen

 • Dit tabblad toont het aantal individuele gevallen die in de afgelopen twaalf maanden per geografische herkomst werd ontvangen.
 • Er wordt ook een tendens weergegeven voor het totale aantal individuele gevallen.

Tabblad 3 - Aantal individuele gevallen in EER-landen

 • Dit tabblad toont het aantal individuele gevallen per EER-land.
 • De kaart geeft de relatieve frequentiedistributie van het totale aantal individuele gevallen per land weer.
 • De grafiek geeft het totale aantal individuele gevallen per land weer.

Tabblad 4 - Aantal individuele gevallen per reactiegroep

 • Dit tabblad toont het aantal individuele gevallen per reactiegroep.
 • De reactiegroepen zijn gebaseerd op een classificatie van de bijwerking aan de hand van het MedDRA-termenwoordenboek.
 • Er zijn vier weergaven beschikbaar voor het aantal individuele gevallen per reactiegroep: naar leeftijdsgroep, geslacht, ernst, indienergroep en geografische herkomst.

Tabblad 5 - Aantal individuele gevallen voor een specifieke reactiegroep

 • Dit tabblad toont het aantal individuele gevallen voor een geselecteerde reactiegroep.
 • De reactiegroepen zijn gebaseerd op een classificatie van de bijwerking aan de hand van het MedDRA-termenwoordenboek.
 • Drie rapporten zijn beschikbaar per reactiegroep: het eerste rapport presenteert de gegevens naar leeftijdsgroep en geslacht; het tweede naar indienergroep en het derde naar geografische herkomst.

Tabblad 6 - Aantal individuele gevallen voor een specifieke reactie

 • Dit tabblad toont het aantal individuele gevallen voor een geselecteerde, door de gebruiker gedefinieerde reactie.
 • De reactie komt overeen met de vermoedelijke reactie die door de indiener is gemeld; dit tabblad biedt de meest gedetailleerde informatie.
 • De reactie is gebaseerd op het MedDRA-termenwoordenboek voor bijwerkingen.
 • Drie rapporten zijn beschikbaar per reactie: het eerste rapport presenteert de gegevens naar leeftijdsgroep en geslacht; het tweede naar indienergroep en het derde naar resultaat.

Tabblad 7 – Overzichtslijsten

 • Dit tabblad geeft een opsomming van de individuele gevallen op basis van geselecteerde filters.


Meer informatie

Belangrijk:

Het huidige totaal van individuele gevallen op tabblad 1 is de waarde die moet worden gebruikt voor het kwantificeren van het totale aantal individuele gevallen die bij EudraVigilance zijn gemeld voor een geselecteerd geneesmiddel of een geselecteerde werkzame stof.

De informatie op tabbladen 3, 4, 5 en 6 houdt rekening met de in een individueel geval gemelde vermoedelijke bijwerking(en); omdat elk individueel geval betrekking kan hebben op meerdere bijwerkingen, weerspiegelt de informatie op deze tabbladen NIET het totale aantal individuele gevallen dat is gemeld in EudraVigilance, maar het aantal gerelateerde bijwerkingen.

De informatie op tabbladen 2 en 7 geeft het aantal individuele gevallen die in de loop der tijd zijn gemeld.

 EMA
EudraVigilance