Online toegang tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen

Afbeelding homepage

Deze website bevat gegevens over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) toegelaten zijn.

Voor centraal toegelaten geneesmiddelen wordt toegang tot het rapport verleend op basis van zowel de naam van het geneesmiddel als de naam van de werkzame stof. Voor niet-centraal toegelaten geneesmiddelen wordt toegang verleend enkel op basis van de naam van de werkzame stof.

Om de rapporten voor COVID-19 vaccins te raadplegen, volg deze link, klik op de letter 'C' en scroll naar beneden tot "COVID-19".

Belangrijke informatie
bullet De informatie op deze website heeft betrekking op vermoedelijke bijwerkingen, dat wil zeggen medische incidenten die na het gebruik van een geneesmiddel zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan of veroorzaakt zijn door het geneesmiddel.
bullet Informatie over vermoedelijke bijwerkingen mag niet worden geïnterpreteerd in de betekenis dat het geneesmiddel of de werkzame stof leidt tot het waargenomen effect of niet veilig voor gebruik zou zijn. Uitsluitend na uitgebreide evaluatie en wetenschappelijke beoordeling van alle beschikbare gegevens kunnen betrouwbare conclusies worden getrokken over de baten en risico's van een geneesmiddel.
Het Europees Geneesmiddelenbureau publiceert deze gegevens met het doel belanghebbenden, en het publiek, toegang te geven tot informatie die door Europese autoriteiten wordt gebruikt voor een beoordeling van de veiligheid van een geneesmiddel of werkzame stof. Transparantie is een belangrijk beginsel voor het Geneesmiddelenbureau.
 EMA
EudraVigilance