Bijwerkingen melden

Het melden van bijwerkingen wordt normaal gesproken gedaan door medisch beroepsbeoefenaren en u wordt dan ook met klem aangeraden contact op te nemen met uw arts of apotheker. Patiënten worden steeds meer en op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld vermoedelijke bijwerkingen zelf te melden, bijvoorbeeld telefonisch of via onlineformulieren voor patiënten die worden bijgehouden door nationale geneesmiddelenautoriteiten. Raadpleeg de desbetreffende instantie (lijst van nationale geneesmiddelenautoriteiten in de EER) voor informatie over het melden van bijwerkingen.

Als u een bijwerking ervaart of denkt te ervaren, moet u een professionele zorgverlener om advies vragen. Het Europees Geneesmiddelenbureau kan geen rechtstreekse meldingen over vermoedelijke bijwerkingen accepteren van patiënten of consumenten. Het Geneesmiddelenbureau kan evenmin individueel medisch advies geven of bevestigen of uw symptomen worden veroorzaakt door het geneesmiddel dat u gebruikt.

Meer informatie: Wist u dat u bijwerkingen zelf kunt melden

 EMA
EudraVigilance