Browsercompatibiliteit

Deze website gebruiken

Javascript

De website van het Europees Geneesmiddelenbureau gebruikt JavaScript voor de weergave van de menu's, de vragen en antwoorden op de pagina Vraagbaak en voor het openen van pop-upvensters. Voor een correct gebruik van de website moet JavaScript zijn ingeschakeld in de instellingen van uw webbrowser. De optie 'Enable JavaScript' of een overeenkomstige optie wordt meestal weergegeven onder de beveiligingsinstelling van browsers, maar wordt in een aantal browsers mogelijk weergegeven als 'active scripting'.

Cookies

De website gebruikt cookies voor het opslaan van informatie over uw acceptatie van de disclaimer voor het bekijken van de webrapporten; deze informatie wordt gedurende zeven dagen bewaard. Zodra de bewaartermijn is verstreken, moet de gebruiker opnieuw akkoord gaan met de disclaimer.

Adobe

Adobe vereist minimaal voor een correcte uitvoering van deze website:
- Adobe Reader 10.x
- Adobe Flash Player 10.2

 EMA
EudraVigilance