Contact

Met wie moet ik contact opnemen?

Ik ben een patiënt of verzorger

  • Als u vragen hebt over een geneesmiddel dat u gebruikt of over bepaalde informatie op deze website, kunt u het beste contact opnemen met een professionele zorgverlener (arts of apotheker)..
  • Als u een bijwerking wilt melden, kunt u het beste contact opnemen met een professionele zorgverlener (arts of apotheker). Patiënten worden steeds vaker en op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld zelf vermoedelijke bijwerkingen te melden, bijvoorbeeld telefonisch of via online formulieren voor patiënten die worden bijgehouden door nationale geneesmiddelenautoriteiten. Ga naar de lijst van nationale geneesmiddelenautoriteiten in de EER voor informatie over het melden van bijwerkingen.
  • Het Europees Geneesmiddelenbureau kan geen meldingen over vermoedelijke bijwerkingen accepteren van patiënten of verzorgers en kan evenmin individueel medisch advies geven.

Ik ben een professionele zorgverlener

  • Als u vragen hebt over de veiligheid van een geneesmiddel, kunt u het beste contact opnemen met uw nationale geneeesmiddelenautoriteit. Ga naar de lijst van geneesmiddelenautoriteiten in de EER.
  • Het Europees Geneesmiddelenbureau kan geen meldingen over vermoedelijke bijwerkingen inzamelen van professionele zorgverleners en kan evenmin individueel medisch advies geven.

Ik heb een technisch probleem met de website of kan de webrapporten niet inzien

Ik werk bij een nationale geneesmiddelenautoriteit of een farmaceutisch bedrijf en heb een vraag over toegang tot het EudraVigilance-systeem voor professionele doeleinden

Ga naar het EMA Service Desk portal

Voor alle overige vragen of verzoeken

 EMA
EudraVigilance