Auteursrecht

De inhoud van deze website, de 'Europese database van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen', valt onder het auteursrecht van het Europees Geneesmiddelenbureau, © EMA [1995-2023].

In het bijzonder, en indien niet anders vermeld, is het Europees Geneesmiddelenbureau conform de huidige Europese en internationale wetgeving eigenaar van het auteursrecht en van de databaserechten van deze website en de inhoud daarvan.
De op deze webpagina's beschikbaar gestelde gegevens en documenten zijn openbaar en mogen geheel of gedeeltelijk, op elke wijze en/of in elke indeling, worden gereproduceerd en/of gedistribueerd voor niet-commerciële en commerciële doeleinden, op voorwaarde dat het Europees Geneesmiddelenbureau wordt vermeld als de bron van het materiaal. Een dergelijke vermelding moet in elke versie van het materiaal worden opgenomen.

Uit deze materialen mag zonder voorafgaande toestemming worden geciteerd, op voorwaarde van bronvermelding.

 EMA
EudraVigilance