Waarschuwingen voor de veiligheid van de patiënt

Het Europees Geneesmiddelenbureau publiceert waarschuwingen voor de veiligheid van de patiënt wanneer het belangrijke wijzigingen in de handelsvergunning van een geneesmiddel aanbeveelt. Nationale geneesmiddelenautoriteiten publiceren ook patiëntveiligheidsinformatie met betrekking tot in lidstaten toegelaten geneesmiddelen. Ga voor contactgegevens naar de lijst van nationale geneesmiddelenautoriteiten in de EER.

Bespreek vragen over een geneesmiddel altijd met uw arts of apotheker. Het Europees Geneesmiddelenbureau kan individuele patiënten niet adviseren over hun behandeling of gezondheid.

 EMA
EudraVigilance