Mrežni pristup prijavama sumnji na nuspojave

Slika pocetne stranice

Ovo mrežno mjesto pokrenula je Europska agencija za lijekove 2012. godine kako bi omogućila javni pristup prijavama sumnji na nuspojave koje su opažene nakon primjene lijekova za humanu uporabu.

Mrežno je mjesto prošireno 2019. kako bi se pružile odgovarajuće informacije i o sumnjama na nuspojave nakon primjene veterinarsko-medicinskih proizvoda.


natuknica Informacije na ovom mrežnom mjestu odnose se na sumnje na nuspojave, tj. na medicinske događaje opažene nakon primjene lijeka, ali koji nisu nužno povezani s lijekom ili prouzročeni njegovom primjenom.
natuknica Informacije o sumnjama na nuspojave ne smiju se tumačiti na način da lijek ili djelatna tvar uzrokuju uočen učinak ili da nisu sigurni za uporabu. Samo detaljna procjena i znanstvena analiza svih dostupnih podataka omogućuju donošenje utemeljenih zaključaka o koristima i rizicima lijeka.
Europska agencija za lijekove objavljuje te podatke kako bi njezini dionici, uključujući širu javnost, imali pristup informacijama koje europska regulatorna tijela koriste za procjenu sigurnosti lijeka ili djelatne tvari. Transparentnost je ključno načelo rada Agencije.

Informacije o privatnosti podataka

  • Prijave sumnji na nuspojave obrađuju nacionalna regulatorna tijela za lijekove i nositelji odobrenja za stavljanje u promet te se dostavljaju u bazu podataka EudraVigilance Veterinary u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka utvrđenima u Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679 ).

  • Prijave sumnji na nuspojave koje su dostavljene u bazu podataka EudraVigilance Veterinary obrađuje Europska agencija za lijekove u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka utvrđenima u Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka, Uredba (EU) 2018/1725.

  • Za informacije o obradi osobnih podataka u EMA-i pročitajte našu izjavu o privatnosti: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/legal/privacy-statement

Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se na e-adresu dataprotection@ema.europa.eu

Kontakti

Informacije o prijavljivanju u vašoj zemlji možda su dostupne na mrežnom mjestu vašeg nacionalnog regulatornog tijela za lijekove. Potražite mrežno mjesto voditelja nacionalnih agencija za lijekove (HMA) ovdje.

 EMA