Kako prijaviti nuspojavu

Prijavljivanje nuspojava obicno provode zdravstveni radnici i stoga vam se preporucuje razgovor sa zdravstvenim radnikom poput vašeg lijecnika ili ljekarnika. Bolesnici su sve cešce u mogucnosti izravno prijavljivati sumnje na nuspojave na razlicite nacine, kao što su mrežni obrasci za prijavljivanje za bolesnike, koje na svojim internetskim stranicama objavljuju nacionalna regulatorna tijela za lijekove, kao i putem telefona. Konzultirajte odgovarajuce tijelo s popisa nacionalnih regulatornih tijela za lijekove u EGP-u za informacije o tome kako prijaviti nuspojavu.

Ako imate nuspojavu ili mislite da imate nuspojavu, morate potražiti savjet zdravstvenog radnika. Europska agencija za lijekove ne može prihvaćati prijave nuspojava izravno od bolesnika ili potrošača. Agencija također ne može davati pojedinačne medicinske savjete niti je u mogućnosti potvrditi uzrokuje li određeni lijek Vaše simptome.

Više informacija: Jeste li znali? Nuspojave možete prijaviti i sami

 EMA