Kvaliteta podataka

Podatke prikazane na ovom mrežnom mjestu u obliku internetskih prijava i ostale podatke elektronički dostavljaju u sustav EudraVigilance Veterinary nacionalna regulatorna tijela za lijekove i nositelji odobrenja za stavljanje VMP-ova u promet (farmaceutske tvrtke) u EGP-u. Agencija ima ograničenu kontrolu u pogledu potpunosti ili točnosti dostupnih informacija.

Informacije u sustavu EudraVigilance svakodnevno se mijenjaju, a broj pojedinačnih slučajeva može rasti ili padati. Stoga je moguće da se informacije objavljene na ovom mrežnom mjestu putem internetskih prijava promijene tijekom vremena.
Pad broja pojedinačnih slučajeva prikazanih u internetskoj prijavi može se objasniti sljedećim glavnim razlozima:

  • primljena je naknadna prijava o postojećem pojedinačnom slučaju, u kojoj je prijavitelj izmijenio prijavljeni VMP, prijavljenu djelatnu tvar ili prijavljenu sumnju na nuspojavu na temelju novih informacija;
  • prijavu je podnijelo više prijavitelja (npr. vlasnik životinje i veterinar); tijekom kontrole kvalitete moguće je utvrditi takve dvostruke prijave i objediniti ih u jedinstvenu prijavu;
  • prijava je poništena (uklonjena) na zahtjev pošiljatelja, obično zato što je prijava pogrešna.
EMA
EudraVigilance