Izjava o odricanju od odgovornosti

Svaki put kad tražite internetsku prijavu prikazuje vam se izjava o odricanju od odgovornosti. Kako biste mogli pregledavati pojedinačne prijave, morate potvrditi da ste pročitali i razumjeli izjavu o odricanju od odgovornosti.

Izjava o odricanju od odgovornosti sadrži sljedeće informacije:

  • Informacije na ovom mrežnom mjestu ne upućuju na potvrdu moguće povezanosti između VMP-a i uočenih događaja.
  • Informacije na ovom mrežnom mjestu odnose se na sumnje na štetne događaje povezane s veterinarsko-medicinskim proizvodima koje proizlaze iz zapažanja i mišljenja prijavitelja. Znanstvena procjena uzročno-posljedične povezanosti između primjene VMP-a i učinka dio je kontinuiranog praćenja omjera koristi i rizika VMP-a. Prilikom procjene uzimaju se u obzir brojni drugi čimbenici.
  • Informacije mogu obuhvaćati poznate nuspojave koje su već navedene u sažetku opisa svojstava VMP-a (SPC) i u uputi o VMP-u.
  • Broj prijavljenih sumnji na nuspojave u sustavu EudraVigilance ne smije služiti kao temelj za određivanje vjerojatnosti nastupa nuspojave. Taj broj treba promatrati u kontekstu s drugim čimbenicima, kao što je raširenost uporabe VMP-a.
  • Svaki se pojedini slučaj u sustavu EudraVigilance u pravilu odnosi na jednu ili više životinja, a jedna prijava može sadržavati više nuspojava. Stoga broj nuspojava neće uvijek biti isti kao i broj pojedinačnih slučajeva.
  • Prijave sumnji na nuspojave u sustavu EudraVigilance Veterinary ne sadržavaju sve dostupne informacije o koristima i rizicima VMP-a te se ne smiju koristiti izdvojeno za donošenje odluka o načinu liječenja. Potrebno je prvo proučiti druge izvore informacija, uključujući informacije o VMP-u ili se savjetovati s veterinarom.

EMA
EudraVigilance