Pretraživanje

Za lijekove odobrene centraliziranim postupkom, pristup prijavama daje se za naziv lijeka ili za naziv djelatne tvari.

Za lijekove koji nisu odobreni centraliziranim postupkom, pristup je moguć na temelju naziva djelatne tvari.

Pretraživanje od A do Z

 EMA