Izvori podataka

Ovo mrežno mjesto omogućavaju pristup internetskim prijavama sumnji na nuspojave veterinarsko-medicinskih proizvoda prema nazivu VMP-a ili djelatne tvari.  Dodatni podatci koji se objavljuju su linearni popisi s poveznicama na sigurnosna izvješća o pojedinačnim slučajevima.

Svi podatci prikazani u internetskim prijavama, linearnim popisima i obrascima sigurnosnih izvješća o pojedinačnom slučaju preuzeti su iz sustava EudraVigilance Veterinary, sustava baze podataka namijenjenog za prikupljanje prijava sumnji na štetne događaje koji se koristi za kontinuirano praćenje koristi i rizika veterinarsko-medicinskih proizvoda nakon njihova odobrenja u Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Baza podataka sadrži prijave o štetnim događajima koje se odnose na sve odobrene veterinarsko-medicinske proizvode u EU-u koji su nastupili u EU-u, te izvan EU-a (za iste ili slične VMP-ove).

Za dodatne informacije o sustavu farmakovigilancije za veterinarsko-medicinske proizvode u EU-u, pogledajte Smjernice za farmakovigilanciju.

Svaki put kada tražite određenu internetsku prijavu prikazuje vam se izjava o odricanju od odgovornosti. Kako biste mogli pregledavati pojedinačne prijave, morate potvrditi da ste pročitali i razumjeli izjavu o odricanju od odgovornosti. Daju se i važne informacije potrebne za razumijevanje internetskih prijava.

EMA
EudraVigilance