Pregled internetske prijave

Internetske prijave sumnji na štetne događaje povezane s veterinarsko-medicinskim proizvodom možete pronaći po nazivu VMP-a ili njegovoj djelatnoj tvari.

Sve internetske prijave imaju isti izgled, elemente podataka i funkcionalnosti. Prikazana brojka uvijek predstavlja ukupni postojeći broj ozbiljnih/blažih spontano prijavljenih slučajeva. Taj se broj ažurira jednom tjedno.

Broj prijava/životinja prema vrstama

  • U ovom izvješću prikazane su informacije o broju prijava i slučajeva štetnih događaja u životinja povezanih s određenim VMP-om ili djelatnom tvari, razvrstane prema vrstama.

Broj prijava/životinja prema pasminama

  • U ovom izvješću prikazane su informacije o broju prijava i slučajeva štetnih događaja u životinja povezanih s određenim VMP-om ili djelatnom tvari, razvrstane prema pasminama.

Broj prijava/životinja prema zemljopisnom podrijetlu (zemlje EGP-a/izvan EGP-a) i prema vrstama

  • U ovom izvješću prikazane su informacije o broju prijava i slučajeva štetnih događaja u životinja povezanih s određenim VMP-om ili djelatnom tvari, razvrstane prema odabranim vrstama i zemljama.

Broj slučajeva po skupinama reakcija prema vrstama (ne prema dobnoj skupini)

  • U ovom izvješću prikazane su informacije o broju slučajeva štetnih događaja povezanih s određenim VMP-om ili djelatnom tvari, razvrstane po skupinama reakcija i vrstama.

Broj slučajeva prema zemljopisnom podrijetlu i prema vrstama

  • U ovom izvješću prikazane su informacije o broju slučajeva štetnih događaja povezanih s određenim VMP-om ili djelatnom tvari, razvrstane prema zemljama i vrstama.

Broj slučajeva prema zemljopisnom podrijetlu

  • U ovom izvješću prikazane su informacije o broju slučajeva povezanih s određenim VMP-om ili djelatnom tvari, razvrstane prema zemljopisnom podrijetlu.

Broj slučajeva za odabranu reakciju

  • U ovom izvješću prikazane su informacije o broju slučajeva povezanih s određenim VMP-om ili djelatnom tvari, razvrstane prema reakciji.

Linearni popis

  • Ovo izvješće prikazuje detaljan popis pojedinačnih slučajeva prijavljenih u sustav EudraVigilance za određeni VMP ili za određenu tvar.
 EMA