Autorska prava

Vlasništvo nad sadržajem ovih internetskih stranica pod nazivom „Europska baza podataka o prijavama sumnji na nuspojave” ima © EMA [2020].

Ako nije drugačije navedeno, u skladu s postojećim međunarodnim i europskim zakonodavstvom, Europska agencija za lijekove vlasnik je autorskih prava i prava na bazu podataka s obzirom na ove internetske stranice i objavljeni sadržaj.

Informacije i dokumenti dostupni na ovim internetskim stranicama javni su i mogu se reproducirati i/ili distribuirati, u cijelosti ili djelomično, bez obzira na sredstva i /ili korištene formate, u nekomercijalne i komercijalne svrhe, pod uvjetom da se Agenciju uvijek navede kao izvor materijala. Izvor mora biti naveden u svakom primjerku materijala.

Moguće je doslovno navođenje sadržaja iz tih materijala bez prethodnog dopuštenja, pod uvjetom da se uvijek navede izvor.

EMA
EudraVigilance