Online-tilgang til melding om mistenkte bivirkninger

Forsidebilde

På dette nettstedet kan du se data om mistenkte bivirkninger av godkjente legemidler i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

For sentralt godkjente legemidler gis det tilgang til meldinger enten via navnet på legemidlet eller navnet på virkestoffet. For ikke-sentralt godkjente legemidler gis det tilgang kun via navnet på virkestoffet.

For å se rapportene for covid-19-vaksiner, følg denne lenken, klikk deretter på bokstaven «C» og bla nedover til «COVID-19».

Viktige opplysninger
bullet Informasjonen på dette nettstedet gjelder mistenkte bivirkninger, dvs. medisinske hendelser som er observert etter bruk av et legemiddel, men som ikke nødvendigvis er forbundet med eller forårsaket av legemidlet.
bullet Informasjon om mistenkte bivirkninger bør ikke tolkes som at legemidlet eller virkestoffet forårsaker den observerte virkningen eller som at det er farlig å anvende. Bare en detaljert evaluering og vitenskapelig vurdering av de foreliggende dataene gjør det mulig å trekke sikre konklusjoner om nytte og risiko for et legemiddel.
Det europeiske legemiddelkontoret offentliggjør disse dataene slik at de berørte parter, herunder allmennheten, kan få tilgang til informasjon som europeiske legemiddelmyndigheter bruker til å vurdere sikkerheten ved et legemiddel eller et virkestoff. åpenhet er et viktig førende prinsipp for kontoret.
 EMA
EudraVigilance