Tiešsaistes piekļuve ziņojumiem par iespējamām blaknēm

Timekla vietnes veidols

Šajā tīmekļa vietnē jūs varat aplūkot datus par Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) reģistrēto zāļu iespējamām blakusparādībām, ko dēvē arī par blaknēm.

Centralizēti reģistrētām zālēm piekļuve ziņojumiem ir gan pēc zāļu nosaukuma, gan pēc aktīvās vielas nosaukuma. Zālēm, kas nav centralizēti reģistrētas, piekļuve ziņojumiem ir tikai pamatojoties uz aktīvās vielas nosaukumu.

Lai iepazītos ar ziņojumiem par COVID-19 vakcīnām, izvēlieties šo saiti, tad spiediet uz burta “C” un ritiniet uz leju līdz “COVID-19”.

Butiskaka informacija
aizzime Šajā timekļa vietnē ieklauta informācija par iespējamām blaknēm, t. i., par gadījumiem, kas novēroti pēc zāļu lietošanas, bet kas ne vienmēr izpaužas vai ir saistīti ar zāļu lietošanu.
aizzime Informācija par iespējamām blaknēm nenozīmē, ka zāles vai aktīvā viela izraisa nevēlamo efektu vai ka to lietošana nav droša. Tikai visu pieejamo datu detalizēta novērtēšana un zinātniska izpēte ļauj izdarīt viennozīmīgus secinājumus par zāļu ieguvumu un risku.
Eiropas Zāļu aģentūra publicē šos datus, lai ieinteresētās personas, arī sabiedrība, varētu piekļūt informācijai, ko Eiropas zāļu aģentūras izmanto, lai pārskatītu zāļu vai aktīvās vielas drošumu. Pārredzamība ir Aģentūras galvenais darbības princips.
 EMA
EudraVigilance