Internetipõhine juurdepääs kõrvaltoime teatistele

Avalehe kujutis

Sellel veebilehel on leitav teave Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) müügiluba omavate ravimite arvatavate kõrvaltoimete kohta.

Tsentraalse müügiloaga ravimite kõrvaltoime teatised on leitavad nii ravimi nime kui ka toimeaine nimetuse järgi. Mittetsentraalse müügiloaga ravimite kõrvaltoime teatised on leitavad ainult toimeaine nimetuse järgi.

COVID-19 vaktsiinide teatiste kohta leiate lisainfot siit, (vajutage tähele 'C' ja leidke nimekirjast "COVID-19").

Põhiteave
punkt Sellele veebilehele on kogutud teave ravimite arvatavate kõrvaltoimete kohta, st meditsiiniliste nähtudega kohta, mida on täheldatud ravimi kasutamise ajal, aga mis ei pruugi olla ravimiga seotud või ravimi poolt põhjustatud.
punkt

Arvatavaid kõrvaltoimeid puudutavat teavet ei tohi tõlgendada selliselt, nagu põhjustaks ravim või ravimi toimeaine kindlasti täheldatud kõrvaltoimet või nagu oleks ravimit ohtlik kasutada. Üksnes üksikasjalik ja kõikide olemasolevate andmete teaduslik hindamine võimaldab teha kindlaid järeldusi ravimi kasulikkuse ja selle kasutamisega kaasenvate riskide kohta.

punkt Euroopa Ravimiamet avaldab need andmed selleks, et huvirühmadel (sh üldsusel) oleks juurdepääs teabele, mida Euroopa riikide ravimiametid kasutavad ravimi või toimeaine ohutuse uurimisel. Läbipaistvus on üks Euroopa Ravimiameti juhtpõhimõtetest.
 EMA
EudraVigilance