Verkossa julkaistun ilmoituksen tarkastelu

Voit hakea verkkosivustolla olevia ilmoituksia lääkkeiden tai vaikuttavien aineiden epäillyistä haittavaikutuksista käyttämällä selaustoimintoa A–Z.

Kaikkien verkkoilmoitusten ulkoasu, tietoalkiot ja toiminnot ovat samat. Verkossa esitetty luku on aina juokseva kokonaismääräilmoitetuista epäillyistä vakavista/ei-vakavista spontaaneista tapauksista edellisen viikon loppuun mennessä . Luvut päivitetään verkossa maanantaisin.
Verkossa julkaistuissa ilmoituksissa olevat tiedot ovat yksittäistapauksista, jotka täyttävät Tietolähteet-sivulla esitetyt kriteerit.

Kukin verkkoilmoitus käsittää neljä taulukkoa.

Taulukko 1 – Yksittäistapausten määrä

 • Tässä taulukossa esitetään EudraVigilance-tietokannassa edellisen viikon loppuun mennessä esitettyjen yksittäistapausten juokseva kokonaismäärä week. Taulukossa on tietoja yksittäistapausten määrästä ikäryhmän, sukupuolen ja maantieteellisen alkuperän mukaan.

Taulukko 2 – Saapuneiden yksittäistapausten määrä ajan kuluessa

 • Tässä taulukossa on saatujen yksittäistapausten määrä viimeisten 12 kuukauden ajalta maantieteellisen alkuperän mukaan.
 • Näkyvissä on myös yksittäistapausten kokonaismäärää osoittava trendiviiva.

Taulukko 3 – Yksittäistapausten määrä ETA-maittain

 • Tässä taulukossa on yksittäistapausten lukumäärä ETY-maan mukaan.
 • Kartassa on suhteellinen toistuvuusjakauma yksittäistapausten kokonaismäärästä kussakin maassa.
 • Grafiikassa esitetään yksittäistapausten kokonaismäärä kussakin maassa.

Taulukko 4 – Yksittäistapausten määrä haittavaikutusryhmittäin

 • Taulukossa esitetään yksittäistapausten määrä haittavaikutusryhmittäin.
 • Haittavaikutusryhmät perustuvat haittavaikutusluokitukseen, ja siinä on käytetty MedDRA-termistöä.
 • Yksittäistapausten määrää haittavaikutusryhmittäin voidaan tarkastella viidessä eri näkymässä: ikäryhmä, sukupuoli, vakavuus, ilmoittajaryhmä ja maantieteellinen alkuperä.

Taulukko 5 – Yksittäistapausten määrä valitussa haittavaikutusryhmässä

 • Tässä taulukossa esitetään yksittäistapausten lukumäärä valitun haittavaikutusryhmän mukaan.
 • Haittavaikutusryhmät perustuvat haittavaikutusluokitukseen, ja siinä on käytetty MedDRA-termistöä.
 • Valitusta haittavaikutusryhmästä on saatavana kolmenlaisia ilmoituksia: ensimmäisessä ilmoituksessa tiedot esitetään ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, toisessa ilmoittajaryhmän mukaan ja kolmannessa maantieteellisen alkuperän mukaan.

Taulukko 6 – Yksittäistapausten määrä valittujen haittavaikutusten osalta

 • Tässä taulukossa esitetään yksittäistapausten määrä käyttäjän valitseman haittavaikutuksen mukaan.
 • Haittavaikutus on sama kuin ilmoittajan ilmoittama epäilty vaikutus; tämän taulukon tiedot ovat yksityiskohtaisimmat.
 • Haittavaikutus perustuu MedDRA-haittavaikutussanaston termeihin.
 • Valitusta haittavaikutuksesta on saatavana kolmenlaisia ilmoituksia: ensimmäisessä ilmoituksessa tiedot esitetään ikäryhmän ja sukupuolen mukaan, toisessa ilmoittajaryhmän mukaan ja kolmannessa seurauksen mukaan.

Taulukko 7 – taulukkomuotoinen luettelo

 • Tässä taulukossa on taulukkomuotoiset luettelot yksittäistapauksistasuodatusehtojen valintaan perustuvina.


Lisätietoja

Tärkeää

Taulukossa 1 oleva yksittäistapausten juokseva kokonaislukumäärä on se arvo, jota tulee käyttää EudraVigilanceen ilmoitettujen yksittäistapausten kokonaismäärästä valitun lääkkeen tai vaikuttavan aineen osalta.

Taulukoista 3, 4, 5 ja 6 saatavissa tiedoissa otetaan huomioon epäillyt sivuvaikutukset, joista on ilmoitettu yksittäistapauksissa. Koska yksittäistapaus voi viitata useampaan kuin yhteen haittavaikutukseen, tieto EI edusta EudraVigilanceen ilmoitettujen yksittäistapausten kokonaismäärää, vaan asiaan liittyvien haittavaikutusten määrää.

Taulukoista 2 ja 7 saatavat tiedot ovat ilmoitettujen yksittäistapausten lukumäärä ajan kuluessa.

 EMA
EudraVigilance