Yhteystiedot

Keneen otan yhteyttä?

Olen potilas tai huoltaja

  • Jos sinulla on käyttämääsi lääkettä koskevia huolenaiheita tai kysyttävää tällä verkkosivustolla olevista tiedoista, ota yhteyttä terveydenhuoltoalan ammattilaiseen.
  • Jos haluat ilmoittaa haittavaikutuksesta, ota yhteyttä terveydenhuoltoalan ammattilaiseen. Potilaat voivat enenevässä määrin ilmoittaa epäillyistä haittavaikutuksista eri tavoin, esimerkiksi kansallisten lääkevalvontaviranomaisten ylläpitämillä, potilaille tarkoitetuilla verkkoilmoituslomakkeilla ja puhelimitse. Katso luettelo kansallisista lääkevalvontaviranomaisista Euroopan talousalueella saadaksesi tietoa haittavaikutuksesta ilmoittamisesta.
  • Euroopan lääkevirasto ei voi vastaanottaa potilaiden tai hoitajien tekemiä ilmoituksia epäillyistä haittavaikutuksista. Virasto ei voi myöskään antaa yksilöllistä lääketieteellistä neuvontaa.

Olen terveydenhoitoalan ammattilainen.

  • Jos sinulla on jonkin lääkkeen turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, ota yhteyttä maasi kansalliseen lääkevalvontaviranomaiseen. Katso luettelo kansallisista lääkevalvontaviranomaisista ETA-alueella.
  • Euroopan lääkevirasto ei voi kerätä terveydenhuoltoalan ammattilaisten tekemiä ilmoituksia epäillyistä haittavaikutuksista. Virasto ei voi myöskään antaa yksilöllistä lääketieteellistä neuvontaa.

Minulla on teknisiä ongelmia verkkosivuston käyttämisessä tai en pysty tarkastelemaan verkkoilmoituksia.

  • Saat teknistä tukea EMA Service Desk -portaalista käyttämällä lääkeviraston ylläpitämän järjestelmän käyttäjätunnuksia (ei koske Eudravigilancea). Jos sinulla ei ole tiliä tai olet unohtanut käyttäjätunnuksesi, napauta tästä.

Edustan kansallista lääkevalvontaviranomaista tai lääkeyhtiötä, ja minulla on kysymys EudraVigilance-järjestelmän käyttöoikeuksista ammatillisiin tarkoituksiin.

  • Mene EMA Service Desk -portaaliin käyttämällä lääkeviraston ylläpitämän järjestelmän käyttäjätunnuksia (ei koske Eudravigilancea). Jos sinulla ei ole tiliä tai olet unohtanut käyttäjätunnuksesi, napauta tästä.

Muut kysymykset tai tiedustelut

  • Mene EMA Service Desk -portaaliin käyttämällä lääkeviraston ylläpitämän järjestelmän käyttäjätunnuksia (ei koske Eudravigilancea). Jos sinulla ei ole tiliä tai olet unohtanut käyttäjätunnuksesi, napauta tästä.
 EMA
EudraVigilance