Epäillyistä haittavaikutuksista tehtyjen ilmoitusten tarkastelu verkossa

Homepage image

Tällä verkkosivustolla voit tarkastella Euroopan talousalueella hyväksyttyjen lääkkeiden epäillyistä haittavaikutuksista tehtyjä ilmoituksia koskevia tietoja.

Keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden osalta ilmoituksia voi tarkastella joko lääkkeen tai vaikuttavan aineen nimen perusteella. Muiden kuin keskitetysti hyväksyttyjen lääkkeiden osalta tietoihin pääsee vaikuttavan aineen nimen perusteella.

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue.

Tärkeää tietoa
bullet Tällä verkkosivustolla olevat tiedot liittyvät epäiltyihin haittavaikutuksiin eli lääketieteellisesti merkitseviin tapahtumiin, joita on havaittu lääkkeen käytön aikana mutta jotka eivät välttämättä liity lääkkeeseen tai ole sen aiheuttamia.
bullet Epäiltyjä haittavaikutuksia koskevia tietoja ei pidä tulkita tarkoittavan sitä, että lääke tai vaikuttava aine aiheuttaa havaitun vaikutuksen tai, että lääkettä tai vaikuttavaa ainetta ei ole turvallista käyttää. Lääkkeen hyödyistä ja riskeistä voidaan tehdä vankkoja päätelmiä vasta sitten, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot on arvioitu perusteellisesti ja tieteellisesti.
Euroopan lääkevirasto julkaisee nämä tiedot, jotta sen sidosryhmät ja suuri yleisö voisivat tutustua niihin tietoihin, joita Euroopan unionin sääntelyviranomaiset käyttävät lääkkeen tai vaikuttavan aineen turvallisuuden arviointiin. Avoimuus on keskeinen viraston toimintaa ohjaava periaate.
 EMA
EudraVigilance