Vyhledávání

Hlášení o centralizovaně registrovaných léčivých přípravcích lze vyhledávat podle názvu léčivého přípravku nebo podle názvu léčivé látky.

Hlášení o léčivých přípravcích, které nebyly registrovány centralizovaně, lze vyhledávat pouze podle názvu léčivé látky.

Procházet A-Z

 EMA
EudraVigilance