On-line přístup k hlášením podezření na nežádoucí účinky

Obrázek domovské stránky

Na těchto internetových stránkách si můžete prohlížet údaje o podezřeních na nežádoucí účinky, označovaných také jako podezření na vedlejší účinky, léčivých přípravků registrovaných v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Hlášení na centrálně registrované léčivé přípravky lze vyhledávat podle názvu léčivého přípravku nebo podle názvu léčivé látky.

Hlášení na léčivé přípravky, které nebyly registrovány centrálně, lze vyhledávat pouze podle názvu léčivé látky.

 

Chcete-li vyhledat hlášení po podání vakcín proti COVID-19, přejděte na tento odkaz, poté klikněte na písmeno "C" a v abecedním seznamu vyhledejte "COVID-19".

Duležité informace
odrážka Informace na těchto internetových stránkách se týkají podezření na nežádoucí účinky, např. zdravotních potíží, které se vyskytly po použití léčivého přípravku, avšak nemusí být nutně způsobeny nebo souviset s tímto léčivým přípravkem.
odrážka Informace o podezření na nežádoucí účinky nelze chápat tak, že daný léčivý přípravek nebo léčivá látka způsobuje pozorovaný účinek nebo že je jeho použití nebezpečné. Pouze prostřednictvím podrobného hodnocení a vědeckého posouzení všech dostupných údajů lze vyvodit jednoznačné závěry ohledně přínosů a rizik léčivého přípravku.
Evropská léková agentura (EMA) zveřejňuje tyto údaje proto, aby zúčastněné strany, včetně široké veřejnosti, měly přístup k informacím, které evropské regulační orgány využívají při posuzování bezpečnosti léčivého přípravku nebo léčivé látky. Transparentnost je klíčovým principem fungování EMA.
 EMA
EudraVigilance