Online adgang til rapporter om formodede bivirkninger

Hjemmesidebillede

På dette websted kan du se data om formodede bivirkninger for godkendte lægemidler i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

For centralt godkendte lægemidler gives der adgang til indberetninger via navnet på lægemidlet eller navnet på det aktive stof. For ikke-centralt godkendte lægemidler gives der kun adgang via navnet på det aktive stof.

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue.

Vigtige oplysninger
bullet Informationen på dette websted vedrører formodede bivirkninger , dvs. medicinske hændelser, der er blevet observeret efter brug af et lægemiddel, men som ikke nødvendigvis er forbundet med eller forårsaget af lægemidlet.
bullet Information om formodede bivirkninger bør ikke fortolkes som om, at lægemidlet eller det aktive stof forårsager den observerede virkning eller som om det er farligt at anvende. Kun en detaljeret evaluering og videnskabelig vurdering af alle foreliggende data gør det muligt at drage solide konklusioner om fordele og risici ved et lægemiddel.
Det Europæiske Lægemiddelagentur offentliggør disse data, så dets interessenter, herunder den almindelige offentlighed, kan få adgang til information, som europæiske lægemiddelmyndigheder bruger til at vurdere sikkerheden ved et lægemiddel eller et aktivt stof. åbenhed er et vigtigt ledende princip for agenturet.
 EMA
EudraVigilance