Internetinė prieiga prie pranešimų apie įtariamą šalutinį poveikį

Pradžios tinklalapio vaizdas

Šioje svetainėje galima susipažinti su duomenimis apie Europos ekonominėje erdvėje (EEE) patvirtintų vaistų įtariamą šalutinį poveikį. Šis poveikis dar vadinamas įtariama nepageidaujama reakcija į vaistus.

Pranešimų apie vaistus, kurių rinkodaros teisė suteikta pagal centralizuotą procedūrą, galima ieškoti nurodant vaisto arba veikliosios medžiagos pavadinimą. Su pranešimais apie vaistus, kurių rinkodaros teisė suteikta ne pagal centralizuotą procedūrą, galima susipažinti tik nurodant veikliosios medžiagos pavadinimą.

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue.

Pagrindine informacija
ženklelis Šioje svetainėje pateikiama informacija apie įtariamą šalutinį poveikį, t. y. vartojant vaistą nustatytą medicininį įvykį, kuris yra nebūtinai susijęs su vaistu ar jo sukeltas.
ženklelis Informacijos apie įtariamą šalutinį poveikį nereikėtų suprasti kaip informacijos, kuria teigiama, kad vaistas ar veiklioji medžiaga sukelia nustatytą poveikį ar kad vaistą ar veikliąją medžiagą nesaugu vartoti. Tik nuodugniai įvertinus visus turimus duomenis ir atlikus jų mokslinį vertinimą galima padaryti patikimas išvadas dėl vaisto teikiamos naudos ir keliamos rizikos.
Europos vaistų agentūra skelbia šiuos duomenis, kad suinteresuotosios šalys, taip pat visuomenė, galėtų įvertinti informaciją, kuria Europos reguliavimo institucijos remiasi nagrinėdamos vaisto ar veikliosios medžiagos saugumą. Skaidrumas yra svarbiausias agentūros veiklą lemiantis principas.
 EMA
EudraVigilance