Aðgengi á Netinu að tilkynningum um meintar aukaverkanir

Mynd af heimasíðu

Á þessari vefsíðu má sjá gögn um meintar aukaverkanir einnig þekktar sem meintar alvarlegar lyfjasvaranir fyrir heimiluð lyf á evrópska efnahagssvæðinu (EES).

Hægt er að leita að tilkynningum um lyf með miðlæg markaðsleyfi eftir sérlyfjaheiti og eftir heiti á virku efni. Fyrir önnur lyf með markaðsleyfi er aðeins hægt að leita eftir heiti virka efnisins.

 

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue.


fréttaskot Upplýsingarnar á þessari vefsíðu tengjast meintum aukaverkunum , þ.e. læknisfræðilegum atburði, sem tekið hefur verið eftir í kjölfar lyfjanotkunar en tengjast ekki endilega eða orsakast af lyfinu.
fréttaskot Upplýsingar um meintar aukaverkanir ætti ekki að túlka sem að þær þýði að lyfið eða virka efnið valdi þeim áhrifum sem greind hafa verið eða sé hættulegt til notkunar. Eingöngu nákvæmt og vísindalegt mat á öllum tiltækum gögnum heimilar að dregnar séu skýrar ályktanir um ávinninginn og hætturnar af lyfinu.
Lyfjastofnun Evrópu birtir þessi gögn svo að hagsmunaaðilar hennar, þar á meðal almenningur, geti nálgast þær upplýsingar sem evrópsk stjórnvöld nota til þess að leggja mat á öryggi lyfs eða virks efnis. Gagnsæi er leiðarljós stofnunarinnar.
 EMA
EudraVigilance