On-line přístup k hlášením podezření na nežádoucí účinky

Obrázek domovské stránky

Na těchto internetových stránkách si můžete prohlížet údaje o podezřeních na nežádoucí účinky, označovaných také jako podezření na vedlejší účinky léčivých přípravků registrovaných v Evropském hospodářském prostoru (EHP).
Hlášení o centrálně registrovaných léčivých přípravcích lze vyhledávat podle názvu léčivého přípravku nebo podle názvu léčivé látky. Hlášení o léčivých přípravcích, které nebyly registrovány centrálně, lze vyhledávat pouze podle názvu léčivé látky.

Please note: the drug treatment duration in the line listing of individual cases might be displayed in days although the reported drug treatment duration was not provided in days but in another unit. We are currently working on resolving this issue.

Duležité informace
odrážka Informace na těchto internetových stránkách se týkají podezření na nežádoucí účinky, např. zdravotních potíží, které se vyskytly po použití léčivého přípravku, avšak nemusí být nutně způsobeny léčivým přípravkem nebo s ním souviset.
odrážka Informace o podezření na nežádoucí účinky nelze interpretovat tak, že daný léčivý přípravek nebo léčivá látka způsobuje pozorovaný účinek nebo je nebezpečný. Pouze prostřednictvím podrobného hodnocení a odborného posouzení všech dostupných údajů lze vyvodit jednoznačné závěry ohledně přínosů a rizik léčivého přípravku.
Evropská agentura pro léčivé přípravky zveřejňuje tyto údaje proto, aby zúčastněné strany, včetně široké veřejnosti, měly přístup k informacím, které evropské regulační orgány využívají k přezkoumání bezpečnosti léčivého přípravku nebo léčivé látky. Transparentnost je klíčovou a hlavní zásadou agentury.
 EMA
EudraVigilance