Accesul online la rapoartele privind efectele secundare suspectate

Imaginea primei pagini

Pe acest site web puteţi vizualiza date privind efectele secundare suspectate, cunoscute şi ca reacţii adverse suspectate la medicamente, pentru medicamentele autorizate în Spaţiul Economic European (SEE).

Aceste date sunt prezentate într-un format denumit raport web. În prezent, datele se referă numai la medicamentele aprobate prin procedura de autorizare centralizată.

Informatii cheie
marcator Informaţiile de pe acest site web se referă la efectele secundare suspectate, cu alte cuvinte la evenimentele medicale care au fost observate în urma utilizării unui medicament, dar care nu sunt în mod necesar legate de folosirea medicamentului sau cauzate de acesta.
marcator Informaţiile privind efectele secundare suspectate nu trebuie interpretate ca însemnând că medicamentul sau substanţa activă a produs efectul observat sau că acesta (aceasta) nu poate fi utilizat(ă) în condiţii de siguranţă.Numai o evaluare detaliată şi o analiză ştiinţifică a tuturor datelor disponibile pot permite formularea unor concluzii riguroase în ceea ce priveşte beneficiile şi riscurile unui medicament
Agenţia Europeană pentru Medicamente publică aceste date pentru ca părţile interesate respective, inclusiv publicul larg, să poată accesa informaţiile utilizate de către autorităţile europene de reglementare pentru a evalua siguranţa unui medicament sau a unei substanţe active. Transparenţa este un principiu cheie ce călăuzeşte activitatea agenţiei.
 EMA
EudraVigilance