Online toegang tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen

Afbeelding homepage

Deze website bevat gegevens over vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) toegelaten zijn.

Deze gegevens worden gepresenteerd in de vorm van webrapporten. Momenteel hebben de gegevens alleen betrekking op geneesmiddelen die zijn toegelaten via de gecentraliseerde toelatingsprocedure.

Belangrijke informatie
bullet De informatie op deze website heeft betrekking op vermoedelijke bijwerkingen, dat wil zeggen medische incidenten die na het gebruik van een geneesmiddel zijn waargenomen, maar die niet noodzakelijk gerelateerd zijn aan of veroorzaakt zijn door het geneesmiddel.
bullet Informatie over vermoedelijke bijwerkingen mag niet worden geïnterpreteerd in de betekenis dat het geneesmiddel of de werkzame stof leidt tot het waargenomen effect of niet veilig voor gebruik zou zijn. Uitsluitend na uitgebreide evaluatie en wetenschappelijke beoordeling van alle beschikbare gegevens kunnen betrouwbare conclusies worden getrokken over de baten en risico's van een geneesmiddel.
Het Europees Geneesmiddelenbureau publiceert deze gegevens met het doel belanghebbenden, en het publiek, toegang te geven tot informatie die door Europese regelgevende instanties wordt gebruikt voor een beoordeling van de veiligheid van een geneesmiddel of werkzame stof. Transparantie is een belangrijk beginsel voor het Geneesmiddelenbureau.
 EMA
EudraVigilance